ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000223444
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
342
271
613
220459
6092
11359
223444

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 654 Days
joomla social media module

ประวัติโครงการชลประทานระยอง

โครงการชลประทานระยอง
      โครงการชลประทานระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 243 หมู่ที่ 5      ตำบลเชิงเนิน    อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง สังกัดสำนักชลประทานที่ 9    กรมชลประทาน มีพื้นที่ทั้งหมด 2,220,000 ไร่ และมีพื้นที่ชลประทาน   86,700 ไร่     โดยทางโครงการฯ ได้มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้กับราษฎร   ซึ่งมีโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดกลาง  และโครงการชลประทานขนาดใหญ่ รวมทั้งงานปรับปรุงแหล่งน้ำต่างๆ ถ้าหากมีการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ได้ทั่วทั้งจังหวัดแล้ว คาดว่าจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของจังหวัดระยอง     ในอนาคตได้ ตามวิสัยทัศน์ของโครงการชลประทานระยองที่ว่า "มุ่งมั่นพัฒนาและจัดการน้ำ อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน     เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคง"

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

         จังหวัดระยองตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 - 13 องศาเหนือ  และเส้นแวงที่ 101 - 102 องศาตะวันออก เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  179 กิโลเมตร     มีพื้นที่ประมาณ   3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร่ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

          ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอหนองใหญ่ อำเภอศรีราชา และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

          ทิศใต้      จรดกับอ่าวไทย

          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอสัตหีบ  และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

       ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอน พื้นที่ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกประกอบด้วยภูเขาสูง และค่อยๆ ลาดลงสู่อ่าวไทย มีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำระยอง มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย และไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง และแม่น้ำประแสร์ ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่ตำบลต่างๆ ของอำเภอวังจันทร์ อำเภอแกลงและไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้และไร่ ทางตอนใต้เป็นที่ลุ่มและชายฝั่งทะเลเต็มไปด้วยเกาะต่างๆ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของจังหวัดระยอง

ลักษณะภูมิอากาศ
       จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และมีอากาศอบอุ่นอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 27.58 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย 74.53%