ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000223428
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
326
271
597
220459
6076
11359
223428

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 654 Days

จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วย นายสมเจต พานทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานทุกโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 9 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายไวรุจน์ เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันออก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 33/2561 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้นที่ 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน เพื่อติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในปัจจุบันให้มีความต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

  ขอบคุณ ภาพและบทความจาก  คุณ สมภพ เผือกนิสัย ฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระยอง