ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000181326
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
373
986
178582
5681
8695
181326

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 536 Days

ฝ่ายช่างกล

หน่วยช่างกล

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการว่างแผนใช้เครื่องจักร  จัดหาจำหน่ายตรวจสอบจ่ายโอนครุภัณฑ์  บริหารการใช้เชื้อเพลิงจัดสรรและหมุนเวียนการใช้เครื่องจักรกล  รวมทั้งจัดทำประวัติการซ่อม รายงานการใช้เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องสูบน้ำภายในเขตความรับผิดชอบ  งานยานพานะ  มีหน้าที่เกี่ยวของกับการควบคุมยานพาหนะ บริหารยานพาหนะ ปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ จัดทำสถิติข้อมูลการปฏิบัติงานและผลงานการสื่อสาร