ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000193624
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
308
1578
189716
9289
8690
193624

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 572 Days

งานบริหารทั่วไป

    มีหน้ารับผิดชอบในการควบคุมงาน ด้านด้านธุรการ  ด้านบัญชีและการเงิน  ด้านการเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุครุภัณฑ์  ด้านการรักษาความปลอดภัยอาคาร และรักษาบริเวณโครงการ  ด้านการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนงานบริการด้านอื่น ๆรวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ ผลงานและกิจการของโครงการและหน่วยงานของกรมชลประทานเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานชลประทานให้ เกษตรกรได้เข้าใจอย่างถูกต้อง