ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000223394
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
292
271
563
220459
6042
11359
223394

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 654 Days

ที่ดิน-แหล่งน้ำ

การใช้ที่ดิน

  - พื้นที่ภูเขาและป่าไม้ เป็นพื้นที่ลอนเตี้ยไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่มีความสำคัญต่อแหล่งน้ำ ลักษณะพื้นที่เช่นนี้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองระยอง ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของอำเภอปลวกแดง ปัจจุบันเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่

  - พื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝน มีลักษณะเป็นลูกคลื่นเป็นดินทรายและดินเหนียว พื้นที่ดูดซับน้ำได้ดี ลักษณะพื้นที่เช่นนี้อยู่ในบางส่วนของทุกอำเภอในเขตจังหวัด เหมาะแก่การปลูกพืชไร่เช่นกัน

  - พื้นที่การเกษตรในเขตฝนตก มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนเตี้ยและลอนลึก มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง    เหมาะแก่การปลูกผลไม้    พื้นที่ลักษณะนี้อยู่ในบางส่วนของ  อำเภอแกลง

  - พื้นที่เหมาะแก่การเกษตรถาวร มีลักษณะเป็นดินเหนียว เป็นที่ราบดินตะกอนดูดซับน้ำได้ดี พื้นที่ลักษณะเช่นนี้มีอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำระยอง และลุ่มน้ำประแสร์

  - พื้นที่ชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นดินทรายส่วนใหญ่ บางแห่งเป็นที่ลุ่มน้ำขัง พื้นที่ลักษณะเช่นนี้มีอยู่ตลอดริมฝั่งทะเลของจังหวัด เหมาะในการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยว

สภาพแหล่งน้ำ
       คลองดอกกราย มีต้นน้ำจากเขาชากกล้วยในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ลำน้ำสายนี้ไหลผ่านหุบเขาเกือบตลอดสาย  แล้วไหลลงคลองหนองปลาไหลก่อนที่คลองนั้นจะบรรจบกับคลองใหญ่ คลองดอกกรายยาวประมาณ 45 กิโลเมตร
       คลองหนองปลาไหล มีต้นน้ำจากเทือกเขาน้ำโจน , เขาชมพู่ และเขาเรือแตก ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งไหลมาตามห้วยและคลองต่างๆ เช่น คลองระเวิง , คลองกล่ำ , คลองปลวกแดง แล้วไหลมารวมกันเรียกว่า คลองหนองปลาไหล แล้วไหลลงสู่คลองใหญ่ที่บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย คลองหนองปลาไหลยาวประมาณ 42 กิโลเมตร
       แม่น้ำระยองหรือคลองใหญ่ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขากองซอง และเขาพนมศาสตร์ ซึ่งไหลมาตามห้วยต่างๆ หลายสาย แล้วไหลมารวมกันเรียกว่า แม่น้ำระยองหรือคลองใหญ่ มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร และไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง
       คลองทับมา มีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาต่างๆ เช่น เขาจอมแห , เขาเกตุ , เขากระบอก ซึ่งไหลมาตามห้วยและคลองต่างๆ เช่น คลองชากใหญ่ , คลองหนองคล้า และคลองช้างตาย ได้ไหลมารวมกันเรียกว่า คลองทับมา มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร และไหลลงสู่แม่น้ำระยองที่บ้านเกาะกลอย อำเภอเมืองระยอง
       คลองโพล้ ต้นน้ำกำเนิดจากเขาชะมูน , เขาชะเอม และเขาปลายคลองโพล้ ซึ่งไหลมาตามคลองต่างๆ หลายสายลงรวมกันเรียกว่า คลองโพล้ มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร และไหลลงสู่แม่น้ำประแสร์ที่บ้านท่ากระชาย อำเภอแกลง
       แม่น้ำประแสร์ มีต้นกำนิดจากเขาใหญ่ , เขาอ่างฤๅใน , เขาหินโรง , เขาอ่างกระเด็น ซึ่งไหลมาตามห้วยและคลองต่างๆ หลายสาย เช่น คลองประแสร์ , คลองปลิง , คลองบ่อทอง , ห้วยหินคม , คลองเจว็ด ,คลองตากล้วย , คลองชุมแสง , คลองไผ่เหนือ , คลองไผ่ใต้ , คลองตวาด , คลองพังหวาย , คลองจำกา , คลองใช้ , คลองแหวน , คลองโพล้ , คลองท่าสีแก้ว และคลองหนองพลง ฯลฯ ได้ไหลรวมกันเรียกว่า แม่น้ำประแสร์ มีความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร และไหลลงสู่ทะเลที่บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง
       คลองระโอก มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาชะเมา ซึ่งไหลลงมาตามคลองต่างๆ เช่น คลองเขาจุก , คลองสะท้อน และคลองน้ำเป็น แล้วไหลมารวมกันเรียกว่า คลองระโอก มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วไหลลงสู่คลองโพล้ ที่บ้านเนินสุขสำรอง อำเภอแกลง