ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000193692
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
135
308
1646
189716
9357
8690
193692

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 572 Days

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง

    ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการวาง แผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ  การระบายน้ำและการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด  ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการรวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน  ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การสำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ  ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำรวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย