ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000235607
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
282
368
650
230943
6518
11737
235607

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 682 Days

ดำเนินการกำจัดวัชพืช 11 มกราคม 2560

โครงการชลประทานระยอง   ดำเนินการกำจัดวัชพืช      ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากสำนักงานชลประทานที่ 9  ได้ส่งเครื่องจักรกล จำนวน 1  คัน   และได้รับการสนับสนุนรถแบ๊คโฮบูมยาวพร้อมโป๊ะ จำนวน 1 ลำและรถสิบล้อ จำนวน 2 คัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เข้ามาดำเนินการเก็บวัชพืชในอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ปริมาณวัชพืชที่จัดเก็บได้วันที่  11  มกราคม 2560  ประมาณ  5,600  ตารางเมตร (3.5 ไร่)   รวมระทางจัดเก็บสะสม 139,200 ตารางเมตร คิดเป็น 87 ไร่

นายอรุษ  เทียนสว่าง   ผู้รายงาน

ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ      ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ ภาพและบทความจาก  คุณ สมภพ เผือกนิสัย ฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระยอง