ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000223361
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
271
530
220459
6009
11359
223361

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 654 Days

หนังสืออนุญาตใช้น้ำที่ต้องต่ออายุ

       
ที่  รายการ  ผู้ขออนุญาต วันหมดอายุ
1  ใช้น้ำจากแม่น้ำระยอง  (เหนือฝายบ้านค่าย)  บมจ.ไออาร์พีซี  (มหาชน)  7  กันยายน  2560
       
2  ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  บมจ.จัดการและพัฒนา  13 มกราคม 2564
    ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  
3  ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย     20 มิถุนายน 2560
       
4  ใช้น้ำจากแม่น้ำระยอง  (เหนือฝายบ้านค่าย)  บมจ.สวนอุตสาหกรรม  10  พฤษภาคม  2563
    โรจนะ   
       
5  ใช้น้ำจากจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย  บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด  17  มิถุนายน  2563
       
6  ใช้น้ำจากแม่น้ำระยอง  (เหนือฝายบ้านค่าย)  ประปาระยอง กำลังต่ออยู่สำนักงาน
       
7  ใช้น้ำจากแม่น้ำระยอง  (เหนือฝายบ้านค่าย)  ประปาบ้านฉาง  19  สิงหาคม  2563
       
8  ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองระโอก  ประปาประแสร์  7  กุมภาพันธ์  2564
       
9  ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย  อบต.แม่น้ำคู้  20  มิถุนายน  2560
       
10  ใช้น้ำจากฝายวังแขยง  (อ่างฯ หนองปลาไหล)  อบต.ปลวกแดง กำลังขออนุญาต
       
11  ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ขอยกเลิกหนังสืออนุญาต
   (ยกเว้น)     
12  ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย  กรมประมง  2  ธันวาคม  2563
   (ยกเว้น)     
13  ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานคลองโพล้  บ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  20  ตุลาคม  2564
   (มาตรา 5)  จำกัด  
14  ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานคลองโพล้  บ. เนชั่นแนล สตาร์ช กำลังขออนุญาต
   (มาตรา 5)  แอนด์ เคมิคอล จำกัด